Sneeuwruim ploeg

De sneeuwruim ploeg komt bij sneeuwval en/of opvriezen van de trottoirs in actie. Er is een route door 10 tal vrijwilligers opgesteld waarlangs de verharding wordt schoongemaakt.

Gemeente Deurne stelt strooizout beschikbaar voor deze werkzaamheden

Coördinatie van de werkzaamheden:

Coördinator sneeuwruimploeg

André Joosten

Tel.: 0651197678

E-mail: a.joosten27@chello.nl