21 November is er een gezellige kerstviering geweest in het paviljoen van de zorgcoöperatie samen met de kinderen van de peelparel en hebben onder muzikale begeleiding liederen gezongen


Agenda

vergaderdatum's 2023

Dinsdag 17 Januari bestuursvergadering 19.30 uur in het Paviljoen

Dinsdag 21 Maart bestuursvergadering 19.30 uur in het Paviljoen

Dinsdag 16 Mei bestuursvergadering 19.30 uur in het Paviljoen

Dinsdag 13 Juni ledenvergadering 19.30 uur in het Paviljoen

Dinsdag 4 Juli bestuursvergadering 19.30 uur in het Paviljoen

Dinsdag 19 September bestuursvergadering 19.30 uur in het Paviljoen

Dinsdag 21 November bestuursvergadering 19.30 uur in het Paviljoen